Genel Müdür'den Mesaj

Diler Yatırım Bankası A.Ş.; tek şubeli bir banka olup, toplam 19 personeli ile faaliyetlerine devam etmektedir. Genel olarak stratejimiz; temel değerlerimiz üzerinde yükselerek; paydaşları, çalışanları ve müşterileri için sürekli değer yaratan, karını maksimize etmeyi amaçlayarak, etik değerlere dayalı faaliyet gösteren bir banka olmaktır.

Bankamız, Yatırım Bankacılığı alanında hizmet vermektedir. Başlıca ürün ve hizmetlerimiz, Nakit ve Gayri nakit Kurumsal Krediler, Finansal Kiralama İşlemleri, Faktoring İşlemleri, Dış Ticaretin Finansmanına Yönelik Ürünler ve Yatırım Bankacılığı kapsamında verdiğimiz danışmanlık hizmetlerinden teşekkül etmektedir. Bankamız bu faaliyetlerin yerine getirmesinde kullandığı, Ana Bankacılık–Core Banking yazılım paketinin ve diğer teknik yazılım ve donanımların; dönemin tüm güncel ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde güncel teknolojiye uyumlu olmalarını muhafaza etmek yönünde gayret sarfetmekte olup, bu doğrultuda müşterilerimizin memnuniyetini en yüksek seviyede temin etmeye büyük önem vermektedir.

Bankamız işe alma ve terfi uygulamaları İnsan Kaynakları Yönetmeliği çerçevesinde yerine getirilmekte olup, görev tanımlarının gerektirdiği niteliklere haiz personelin işe alınması titizlikle gerçekleştirilmektedir. Banka personelinin mesleki gelişimi için gerekli eğitim programları takip edilmekte, banka içi ve banka dışı eğitim faaliyetleri ile personel sürekli olarak desteklenmektedir. İnsan Kaynakları Müdürlüğü, çalışanın maddi ve manevi tüm haklarının korunmasını ön planda tutar. Çalışanın mesleki bilgi ve görgüsünü geliştirerek, başarıya özendirecek olanaklar sağlar. Çalışanlar arasındaki sosyal ilişkilerin kurulmasını ve geliştirilmesini temin eder.