Faktoring

Faktoring, fatura veya mal ve hizmet satışlarına dayalı diğer belgeler kapsamında doğmuş veya doğacak alacakların temellük edilerek tahsilinin üstlenilmesi ve/veya bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunarak finansman sağlanması işlemidir.

Bankamız, müşterilerilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak yönünde sunduğu faktoring hizmetlerini en uygun çözümlerden birisi olarak öngörmektedir. Factoring, özellikle tahsilat sürecini uzatan müşteri alacaklarında son derece yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu kapsamda piyasada öncü kuruluşlardan biri olmayı hedefleyen Diler Yatırım Bankası A.Ş., işletme sermayesi ihtiyacı olan müşterilerinin, ellerindeki saygın firmalara ait faturalı alacaklarını iskonto ettirmek suretiyle finansman olanağı sağlamaktadır.