Leasing

Yatırım Bankacılığı Alanında hizmet veren Bankamız, mevduat kabul etmediğinden, Finansal Kiralama Kanununa İlişkin “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında finansal kiralama sözleşmesi yapma yetkisine sahiptir. Buna göre işletmeler, orta ve uzun vadeli yatırım malı finansman ihtiyacı duymaları halinde Bankamız aracılığı ile leasing sisteminden yaralanabilirler.