Kurumsal Krediler

Nakit ve gayrinaki kullandırımlar yapılmaktadır.

NAKİT KREDİLER:

 • İştira ve iskonto krediler.iBankamıza temlik cirosu ile devredilmiş senetlerin vadeye kadar olan faizlerinin peşin alınarak iskonto edilmesi yoluyla kullandırılan Türk parası krediler.
 • Spot krediler.Firmaların kısa süreli nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılan, vadesinde anapara ve faiz ile birlikte tahsil edilen, kullandırıldığı sürece faizi değişmeyen kredilerdir.
 • Borçlu cari hesap (rotatif krediler). Firmaların kısa süreli nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılan üçer aylık dönem sonlarında faizleri tahsil edilen değişken faizli kredilerdir.
 • Taksitli ticari krediler. Geri ödemeleri belirli bir vadede, anapara+faizi içeren eşit taksitler halinde yapılan kredilerdir.
 • Dövize endeksli krediler. Yurda döviz getirme taahhüdü olmadan üç aylık dönem sonlarında faiz ve kur farkı tahsil edilen, anaparası vadede ödenen kredilerdir.
 • Türk parası ihracat kredisi. İhracat ve döviz kazandırıcı faaliyeti bulunan firmalara,yurda döviz getirme taahhüdü karşılığı kullandırılan spot yada rotatif olarak kullandırılan kredilerdir.

 GAYRİ NAKİT KREDİLER:

Teminat mektupları

 • Geçici,kesin,avans,özel(serbest)konulu teminat mektupları
 • Eximbank performans Yabancı para veya TL kredi teminat mektupları 
 • İhracata yönelik mal üreten imalatçı ve ihracatçıların, ihracat projelerinin hazırlık aşamasını desteklemek amacıyla Türk Eximbank tarafından, aracı banka olmaksızın doğrudan kullandırılan kredilerin, garantisi olarak kullandırılan teminat mektuplarıdır.
 • Prefinansman garanti mektupları 
 • İhracat sayılan satış ve teslimlere yönelik mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılmak üzere, yurtdışından sağlanan, yurtiçi bankalar aracılığıyla kullanılan kredilerin teminatı olarak düzenlenen harici garantilerdir.

 İthalat kredileri

 • Akreditifler. Peşin veya vadeli mal alımlarına yönelik yurt dışına açılan garanti mektubudur. 
 • Kabul aval kredileri. Yurtdışından vadeli mal alımı için başvurulan bir ödeme şeklidir.Kabul kredisi yoluyla, akreditifli, vesaik mukabili veya mal mukabili olmak üzere her üç ödeme şekline göre ithalat yapılması mümkündür.